• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
43 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Dell / Dùng cho loại máy: Dell - Inspiron / Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 6 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: Đang chờ cập nhật / Dung lượng(mAh): 0 / Điện thế sử dụng(V): 11.1V / Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /
890.000 ₫
Trong kho: 11
2
Hãng sản xuất: Toshiba / Dùng cho loại máy: Toshiba - Toshiba Satelite series / Loại pin: 6 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: 2h / Dung lượng(mAh): 4400 / Điện thế sử dụng(V): 11.1V / Xuất xứ: -- /
890.000 ₫
Trong kho: 10
3
Hãng sản xuất: Sony VAIO / Dùng cho loại máy: Sony - Vaio / Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 6 cells, / Thời lượng trung bình sử dụng: 3h / Dung lượng(mAh): 5200 / Điện thế sử dụng(V): 11.1V /
990.000 ₫
Trong kho: 1
4
Hãng sản xuất: Dell / Dùng cho loại máy: Dell - Inspiron / Loại pin: 6 cells, / Thời lượng trung bình sử dụng: 3.5h / Dung lượng(mAh): 4800 / Điện thế sử dụng(V): 10.8V /
990.000 ₫
Trong kho: 99
5
Hãng sản xuất: Dell / Dùng cho loại máy: Dell - Inspiron / Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 4 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: Đang chờ cập nhật / Dung lượng(mAh): 0 / Điện thế sử dụng(V): 14.8V / Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /
1.060.000 ₫
Trong kho: 1
6
Hãng sản xuất: Dell / Dùng cho loại máy: Dell - Latitude / Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 3 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: Đang chờ cập nhật / Dung lượng(mAh): 0 / Điện thế sử dụng(V): 11.1V / Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /
1.070.000 ₫
Trong kho: 1
7
Hãng sản xuất: Dell / Dùng cho loại máy: Dell - Inspiron / Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 6 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: Đang chờ cập nhật / Dung lượng(mAh): 0 / Điện thế sử dụng(V): 11.1V / Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /
1.090.000 ₫
Trong kho: 1
8
Hãng sản xuất: Dell / Dùng cho loại máy: Dell - Inspiron / Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 6 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: Đang chờ cập nhật / Dung lượng(mAh): 0 / Điện thế sử dụng(V): 10.8V / Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /
1.100.000 ₫
Trong kho: 1
9
Hãng sản xuất: Lenovo / Dùng cho loại máy: IBM - Lenovo / Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 6 cells, Li-polymer/ Thời lượng trung bình sử dụng: 3h / Dung lượng(mAh): 4400 / Điện thế sử dụng(V): 10.8V / Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /
1.100.000 ₫
Trong kho: 11
10
Hãng sản xuất: Lenovo / Dùng cho loại máy: IBM - Lenovo / Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 6 cells, Li-polymer/ Thời lượng trung bình sử dụng: 4.5h / Dung lượng(mAh): 4400 / Điện thế sử dụng(V): 10.8V / Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /
1.150.000 ₫
Trong kho: 11
11
Hãng sản xuất: Dell / Dùng cho loại máy: Dell - Latitude / Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 3 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: Đang chờ cập nhật / Dung lượng(mAh): 0 / Điện thế sử dụng(V): 11.1V / Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /
1.150.000 ₫
Trong kho: 11
12
Hãng sản xuất: Dell / Dùng cho loại máy: Dell - All / Loại pin: 6 cells, 9 cells, 12 cells, 8 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: 2.5h / Dung lượng(mAh): 0 /
1.150.000 ₫
Trong kho: 8
13
Hãng sản xuất: Dell / Dùng cho loại máy: Dell - Inspiron / Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 4 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: Đang chờ cập nhật / Dung lượng(mAh): 0 / Điện thế sử dụng(V): 14.8V / Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /
1.160.000 ₫
Trong kho: 1
14
Hãng sản xuất: Dell / Dùng cho loại máy: Dell - Latitude / Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 6 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: Đang chờ cập nhật / Dung lượng(mAh): 0 / Điện thế sử dụng(V): 11.1V / Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /
1.220.000 ₫
Trong kho: 11
15
Hãng sản xuất: Dell / Dùng cho loại máy: Dell - Latitude / Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 6 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: Đang chờ cập nhật / Dung lượng(mAh): 0 / Điện thế sử dụng(V): 11.1V / Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /
1.250.000 ₫
Trong kho: 1
16
Hãng sản xuất: Lenovo / Dùng cho loại máy: IBM - Lenovo / Loại pin: -, Lithium-Ion (Li-ION)/ Thời lượng trung bình sử dụng: Đang chờ cập nhật / Dung lượng(mAh): 1930 / Điện thế sử dụng(V): 11.1V /
1.340.000 ₫
Trong kho: 10
17
Hãng sản xuất: Dell / / Loại pin: -/ Thời lượng trung bình sử dụng: Đang chờ cập nhật / Dung lượng(mAh): 0 / Điện thế sử dụng(V): Đang chờ cập nhật / Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /
1.350.000 ₫
Trong kho: 9
18
Hãng sản xuất: Dell / Dùng cho loại máy: Dell - Latitude / Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 6 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: Đang chờ cập nhật / Dung lượng(mAh): 0 / Điện thế sử dụng(V): 11.1V / Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /
1.350.000 ₫
Trong kho: 10
19
Hãng sản xuất: Dell / Dùng cho loại máy: Dell - Vostro / Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 6 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: Đang chờ cập nhật / Dung lượng(mAh): 0 / Điện thế sử dụng(V): 11.1V / Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /
1.410.000 ₫
Trong kho: 1
20
Hãng sản xuất: IBM - Lenovo / Dùng cho loại máy: IBM - ThinkPad / Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 6 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: Đang chờ cập nhật / Dung lượng(mAh): 0 / Điện thế sử dụng(V): 10.8V / Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /
1.450.000 ₫
Trong kho: 1
21
Hãng sản xuất: Hewlett-Parkard (HP) / Dùng cho loại máy: HP Compaq - HP Business series / Loại pin: 9 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: 6h / Dung lượng(mAh): 8850 / Điện thế sử dụng(V): - / Xuất xứ: -- /
1.450.000 ₫
Trong kho: 3
22
Hãng sản xuất: Dell / Dùng cho loại máy: Dell - Precision / Loại pin: 6 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: Đang chờ cập nhật / Dung lượng(mAh): 0 / Điện thế sử dụng(V): 11.1V / Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /
1.540.000 ₫
Trong kho: 11
23
Hãng sản xuất: Dell / Dùng cho loại máy: Dell - Precision / Loại pin: 6 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: 2.5h / Dung lượng(mAh): 5200 / Điện thế sử dụng(V): 11.1V / Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /
1.540.000 ₫
Trong kho: 10
24
Hãng sản xuất: Dell / Dùng cho loại máy: Dell - Latitude / Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 6 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: Đang chờ cập nhật / Dung lượng(mAh): 0 / Điện thế sử dụng(V): 11.1V / Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /
1.550.000 ₫
Trong kho: 1
25
Hãng sản xuất: Dell / Dùng cho loại máy: Dell - Latitude / Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 6 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: Đang chờ cập nhật / Dung lượng(mAh): 0 / Điện thế sử dụng(V): 11.1V / Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /
1.550.000 ₫
Trong kho: 1
26
Hãng sản xuất: Dell / Dùng cho loại máy: Dell - Latitude / Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 3 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: Đang chờ cập nhật / Dung lượng(mAh): 0 / Điện thế sử dụng(V): 11.1V / Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /
1.600.000 ₫
Trong kho: 6
27
Hãng sản xuất: Lenovo / Dùng cho loại máy: IBM - Lenovo / Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 6 cells, Li-polymer/ Thời lượng trung bình sử dụng: 4.5h / Dung lượng(mAh): 4400 / Điện thế sử dụng(V): 10.8V / Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /
1.640.000 ₫
Trong kho: 6
28
Hãng sản xuất: IBM - Lenovo / Dùng cho loại máy: IBM - ThinkPad / Loại pin: 6 cells, / Thời lượng trung bình sử dụng: 4h / Dung lượng(mAh): 0 / Điện thế sử dụng(V): - /
1.650.000 ₫
Trong kho: 1
29
Hãng sản xuất: Dell / Dùng cho loại máy: Dell - Inspiron / Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 6 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: Đang chờ cập nhật / Dung lượng(mAh): 0 / Điện thế sử dụng(V): 11.1V / Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /
1.690.000 ₫
Trong kho: 6
30
Hãng sản xuất: Dell / Dùng cho loại máy: Dell - Inspiron / Loại pin: 4 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: Đang chờ cập nhật / Dung lượng(mAh): 0 / Điện thế sử dụng(V): 7.4V / Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /
1.750.000 ₫
Trong kho: 6
31
Hãng sản xuất: Dell / Dùng cho loại máy: Dell - Latitude / Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 9 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: Đang chờ cập nhật / Dung lượng(mAh): 0 / Điện thế sử dụng(V): 11.1V / Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /
1.790.000 ₫
Trong kho: 11
32
Hãng sản xuất: Toshiba / Dùng cho loại máy: Toshiba - Toshiba Portege / Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION)/ Thời lượng trung bình sử dụng: Đang chờ cập nhật / Dung lượng(mAh): 0 / Điện thế sử dụng(V): Đang chờ cập nhật / Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /
1.790.000 ₫
Trong kho: 10
33
Hãng sản xuất: Dell / Dùng cho loại máy: Dell - Alienware / Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 6 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: Đang chờ cập nhật / Dung lượng(mAh): 0 / Điện thế sử dụng(V): 11.1V / Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /
1.820.000 ₫
Trong kho: 1
34
Hãng sản xuất: IBM - Lenovo / Dùng cho loại máy: IBM - ThinkPad / Loại pin: 6 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: 5h / Dung lượng(mAh): 0 / Điện thế sử dụng(V): - / Xuất xứ: -- /
1.890.000 ₫
Trong kho: 1
35
Hãng sản xuất: Dell / Dùng cho loại máy: Dell - Vostro / Loại pin: 8 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: Đang chờ cập nhật / Dung lượng(mAh): 0 / Điện thế sử dụng(V): 14.8V / Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /
1.960.000 ₫
Trong kho: 6
36
Hãng sản xuất: Dell / Dùng cho loại máy: Dell - Precision / Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 9 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: Đang chờ cập nhật / Dung lượng(mAh): 0 / Điện thế sử dụng(V): 11.1V / Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /
1.990.000 ₫
Trong kho: 11
37
Hãng sản xuất: IBM - Lenovo / Dùng cho loại máy: IBM - ThinkPad / Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 4 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: Đang chờ cập nhật / Dung lượng(mAh): 0 / Điện thế sử dụng(V): 11.1V / Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /
1.990.000 ₫
Trong kho: 1
38
Hãng sản xuất: Dell / Dùng cho loại máy: Dell - Precision / Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 9 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: Đang chờ cập nhật / Dung lượng(mAh): 0 / Điện thế sử dụng(V): 11.1V / Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /
1.990.000 ₫
Trong kho: 11
39
Hãng sản xuất: Lenovo / / Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 8 cells, Li-polymer/ Thời lượng trung bình sử dụng: 6h / Dung lượng(mAh): 6600 / Điện thế sử dụng(V): 7.4V / Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /
2.050.000 ₫
Trong kho: 10
40
Hãng sản xuất: IBM - Lenovo / Dùng cho loại máy: IBM - ThinkPad / Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 4 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: Đang chờ cập nhật / Dung lượng(mAh): 0 / Điện thế sử dụng(V): 14.4V / Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /
2.190.000 ₫
Trong kho: 1
41
Hãng sản xuất: Dell / Dùng cho loại máy: Dell - Alienware / Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 8 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: Đang chờ cập nhật / Dung lượng(mAh): 0 / Điện thế sử dụng(V): 14.8V / Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /
2.210.000 ₫
Trong kho: 1
42
Hãng sản xuất: IBM - Lenovo / Dùng cho loại máy: IBM - ThinkPad / Loại pin: 9 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: 5h / Dung lượng(mAh): 0 / Điện thế sử dụng(V): - / Xuất xứ: -- /
2.590.000 ₫
Trong kho: 10
43
Hãng sản xuất: IBM - Lenovo / Dùng cho loại máy: IBM - ThinkPad / Loại pin: 6 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: 5h / Dung lượng(mAh): 0 / Điện thế sử dụng(V): - / Xuất xứ: -- /
2.760.000 ₫
Trong kho: 1